O nas

500 let zgodovine

Začetki posestva Solari segajo v 15. stoletje, ko je v Istri potekala naselitev prvih prebivalec, ki so se imenovali Histri.

Zgodovina posestva je prepletena z rodbino Gravisi oz. Nikolom Gravisi, ki je leta 1440 prejel s strani Benetk “večni fevd”. Ta fevd je sestavljalo 12 vasi (Zrenj, Sočerga, Grimalda, Marčengla, Čepič, Salez. Nugla, Črnica, Mlun, Kodolje, Omoščice in Pregara. ) Vzpon posestva Solari se začne v konec 17. stoletja s tesnimi povezavami z rodbino Gravisi in kasnejšim imenovanje Antonia Stipanchicha za zupana Zrenja, ki je tako prešel v plemstvo. Posestvo od takrat obsega 22 hektarjev skupaj zo dvorcem Solari (EŠD 17040), ki je danes zaščiten kot spomenik lokalnega pomena. Na posestvu so prebivali hlapci in dekle. ki so imeli svoje ločeno domovanje. Dvorec Solari se lahko pohvali z 350 let staro vinsko kletjo in največjim ognjiščem v Istri, ki se razprostira v 3. nadstropjih mogočnega dvorca. Na slikah je mozno videti zgodovinski dokument “Contratto di Pregara”, katerega je Antonio 23.1.1753 podpisal.

Gravisiji so se na podeljem fevdu obdrzali do kmečke odveze v habzburški monarhiji leta 1869. Tedaj se je pričel tudi zaton posestva in razseljevanje do ponovne ozivitve posestva pred 25 leti.

Danes posestvo upravlja druzina Stepančič, ki nadaljuje dolgoletno tradicijo svojih prednikov in stremi k obuditvi starodavnih nasadov vinogradov in zelišč. Vsem obiskovalcem posestva z največjim veseljem prikazemo zgodovino in stare običaje.

Posestvo Solari verjame v trajnostni razvoj zato smo se odločili za ekološko kmetovanje pod okriljem IKC – Maribor Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM s katerim odlično sodelujemo in si prizadevamo za doseganje maksimalne kvalitete produkta z minimalnim vplivom na okolje.

Trajnostni vidik je za naše izdelke izjemno pomemben saj si prizadevamo za nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo pridelkov. S pomočjo ekološkega kmetijstva lahko ustvarimo višjo dodano vrednost ne samo pri svojih proizvodih temveč tudi pri ostalih podpornih dejavnostih.